Hyppää sisältöön

Ratkaisupyynnön käsittelyn viivästyminen kuluttajariitalautakunnassa

Diaarinumero: OKV/550/1/2019
Antopäivä: 16.4.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu oikeusministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kuluttajariitalautakunnan vakavaa huomiota laissa säädetyn erityisen määräajan noudattamiseen sekä asianmukaisen käsittelyn vaatimukseen.

Kantelijan asia oli ollut kuluttajariitalautakunnan käsiteltävänä noin kaksi vuotta. Lain mukaan niin sanotussa yksinkertaisessa menettelyssä kuluttajariitalautakunnan on annettava ratkaisusuositus perusteluineen kirjallisesti viimeistään 90 päivän eli 3 kuukauden kuluttua siitä, kun lautakunnan käytettävissä on ollut kaikki asian ratkaisuun tarvittava aineisto. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti myös kuluttajariitalautakunnan huomiota asiallisuuteen asiakkaiden tiedusteluihin vastattaessa.

Kuluttajariitalautakunta pahoitteli selvityksessään ratkaisun viivästymistä ja totesi tilanteen johtuvan viraston ruuhkautuneesta työtilanteesta. Oikeusministeriö seuraa lautakunnan työtilannetta. Apulaisoikeuskansleri pyysi ratkaisussaan oikeusministeriötä viimeistään 1.9.2020 selvittämään, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt kuluttajariitalautakunnan käsittelyaikojen lyhentämiseksi ja toiminnan kehittämiseksi.