Hyppää sisältöön

Ratkaisupyynnön käsittelyn viipyminen kuluttajariitalautakunnassa

Diaarinumero: OKV/37/10/2023
Antopäivä: 31.10.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu oikeusministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kuluttajariitalautakunnan huomiota ratkaisupyyntöjen käsittelyn viivytyksettömyyteen.

Ratkaisupyynnön kokonaiskäsittelyn kesto oli ollut 16 kuukautta. Kuluttajariitalautakunnan selvityksen mukaan ratkaisun viipyminen oli johtunut ruuhkautuneesta työtilanteesta. Apulaisoikeuskansleri katsoi kantelijan asian käsittelyajan olleen pitkä ja että asian käsittelyä saattoi pitää viivästyneenä. 

Kuluttajariitalautakunnan käsittelyajat olivat ratkaisussa selostetuin tavoin myös oikeusministeriön seurannassa ja se oli ilmoittanut toimenpiteistään niiden lyhentämiseksi.