Hyppää sisältöön

Rangaistusta mitattaessa huomioon otetun tuomion ilmoittaminen

Diaarinumero: OKV/699/30/2023
Antopäivä: 5.12.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Oulun käräjäoikeuden käräjätuomarin huomiota rangaistusta mitattaessa alentavana huomioon otettujen aiempien tuomioiden ilmoittamiseen tuomioissa.

Käräjäoikeuden tuomio oli ollut virheellinen, kun vastaajan rangaistusta alentavana huomioon otettua aiempaa tuomiota ei ollut ilmoitettu tuomiolauselmassa. Lisäksi käräjäoikeuden toinen saman puheenjohtajan johdolla annettu tuomio oli ollut virheellinen, kun vastaajan rangaistusta alentavana huomioon otettua aiempaa tuomiota ei ollut yksilöity tuomion perusteluissa eikä ilmoitettu lainkaan tuomiolauselmassa.