Hyppää sisältöön

Rangaistusasteikon alittaminen

Diaarinumero: OKV/37/30/2015
Antopäivä: 22.10.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Rikosasian vastaajalle oli tuomittu rikoslain 36 luvun 2 §:n vastaisesti kolmen kuukauden mittainen vankeusrangaistus, vaikka kyseisen lainkohdan mukaan tekijä on tuomittava vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi. Käräjäoikeuden puheenjohtajana asiassa toimineen käräjätuomarin mukaan kyse oli inhimillisestä virheestä.

Apulaisoikeuskansleri antoi käräjätuomarille vastaisen varalle valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaisen huomautuksen tuomiossa olleen virheen perusteella.