Hyppää sisältöön

Rangaistusasteikon alittaminen

Diaarinumero: OKV/41/30/2015
Antopäivä: 10.9.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Vastaajalle oli tuomittu rikoslain 2 c luvun 2 §:n vastaisesti 10 päivän mittainen vankeusrangaistus, vaikka kyseisen lain kohdan mukaan määräaikaisen vankeusrangaistuksen vähimmäispituus on 14 päivää.

Virheessä vastuussa olevan puheenjohtajan mukaan rangaistus on määrätty virheellisesti poiketen rikoslaissa määrätystä vähimmäisrangaistuksesta.

Puheenjohtajalle annettiin valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 6 §:n 1 momentin mukainen huomautus vastaisen varalle tuomioissa olleen virheen perusteella.