Hyppää sisältöön

Rangaistuksen virheellinen kohtuullistaminen ja kohtuullistavana huomioon otetun tuomion ilmoittamatta jättäminen

Diaarinumero: OKV/1/30/2023
Antopäivä: 2.8.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomarin huomiota aikaisemmin tuomitun vankeusrangaistuksen huomioon ottamista koskevan sääntelyn noudattamiseen. Käräjätuomari oli virheellisesti ottanut rangaistusta mitatessaan huomioon tuomion, joka oli annettu jo ennen niitä tekoja, joiden osalta hän oli rangaistusta kohtuullistanut. Lisäksi rangaistusta mitattaessa huomioon otettua tuomiota ei ollut ilmoitettu käräjäoikeuden tuomion tuomiolauselmassa.