Hyppää sisältöön

Rangaistuksen tuomitseminen vanhentuneista rikoksista

Diaarinumero: OKV/2030/31/2023
Antopäivä: 12.4.2024
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskansleri antoi huomautuksen Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarille, joka tuomitsi kaksi vastaajaa rangaistukseen syyteoikeudeltaan vanhentuneista rikoksista. Hovioikeus ilmoitti virheestä oikeuskanslerille.

Rangaistuksen tuomitseminen rikoksesta, josta lain mukaan ei enää voi seurata rangaistusta, vaarantaa merkittävästi vastaajan oikeusturvaa. Virhe on lisäksi omiaan heikentämään luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen. Syyteoikeuden vanhentumisen tarkistamisessa on kyse jokaiseen rikosasiaan kuuluvasta rutiinitoimenpiteestä, jota ei voi sivuuttaa kiireessäkään. Virheestä ei ollut kuitenkaan aiheutunut vastaajille haitallisia täytäntöönpanoseurauksia ja se oli korjaantunut hovioikeudessa.