Hyppää sisältöön

Rangaistuksen tuomitseminen vanhentuneista rikoksista

Diaarinumero: OKV/2379/30/2021
Antopäivä: 26.10.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskansleri antoi huomautuksen Pohjois-Savon käräjäoikeuden käräjätuomarille rangaistustuomioiden tarkastustoiminnassa havaitun virheen vuoksi. Käräjätuomari oli tuominnut vastaajan rangaistukseen syyteoikeudeltaan vanhentuneista teoista.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että rangaistuksen tuomitseminen rikoksesta, josta lain mukaan ei enää voi seurata rangaistusta, vaarantaa merkittävästi vastaajan oikeusturvaa. Virhe on lisäksi omiaan heikentämään luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen. Tapauksessa virheestä ei kuitenkaan ollut aiheutunut vastaajalle haitallisia täytäntöönpanoseuraamuksia tai muutakaan vahinkoa. Tuomio oli purettu apulaisoikeuskanslerin haettua tuomion purkua korkeimmalta oikeudelta.