Hyppää sisältöön

Rangaistuksen tuomitseminen vanhentuneista rikoksista

Diaarinumero: OKV/2324/30/2021
Antopäivä: 4.10.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi huomautuksen Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarille rangaistustuomioiden tarkastustoiminnassa havaitun virheen vuoksi. Käräjätuomari oli tuominnut kaksi vastaajaa rangaistukseen syyteoikeudeltaan vanhentuneista teoista.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että rangaistuksen tuomitseminen rikoksesta, josta lain mukaan ei enää voi seurata rangaistusta, vaarantaa merkittävästi vastaajan oikeusturvaa. Virhe on lisäksi omiaan heikentämään luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen. Tapauksessa virheestä ei kuitenkaan ollut aiheutunut vastaajille haitallisia täytäntöönpanoseuraamuksia tai muutakaan vahinkoa. Saatuaan tiedon virheestään apulaisoikeuskanslerin sijaisen hänelle osoittamasta selvityspyynnöstä oli käräjätuomari itse hakenut tuomion purkua korkeimmalta oikeudelta.