Hyppää sisältöön

Rangaistuksen tuomitseminen vanhentuneesta rikoksesta

Diaarinumero: OKV/2029/31/2023
Antopäivä: 12.4.2024
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri saattoi Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden laamannin tietoon käsityksensä käräjätuomarin lainvastaisesta menettelystä tuomitessaan vastaajan rangaistukseen syyteoikeudeltaan vanhentuneesta rikoksesta. Tuomion antanut käräjätuomari on nykyään eläkkeellä. Hovioikeus ilmoitti virheestä oikeuskanslerille.

Rangaistuksen tuomitseminen rikoksesta, josta lain mukaan ei enää voi seurata rangaistusta, vaarantaa merkittävästi vastaajan oikeusturvaa. Virhe on lisäksi omiaan heikentämään luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen. Syyteoikeuden vanhentumisen tarkistamisessa on kyse jokaiseen rikosasiaan kuuluvasta rutiinitoimenpiteestä, jota ei voi sivuuttaa kiireessäkään. Virheestä ei ollut kuitenkaan aiheutunut vastaajalle haitallisia täytäntöönpanoseurauksia ja se oli korjaantunut hovioikeudessa.