Hyppää sisältöön

Rangaistuksen tuomitseminen vanhentuneesta rikoksesta

Diaarinumero: OKV/1155/30/2020
Antopäivä: 9.6.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi huomautuksen käräjätuomarille, joka oli käräjäoikeuden puheenjohtajana tuominnut vastaajan rangaistukseen syyteoikeudeltaan vanhentuneesta rikoksesta. Asia kävi ilmi oikeuskanslerin laissa säädettyihin tehtäviin kuuluvassa rangaistustuomioiden tarkastamisessa.

Tapauksessa vanhentunut rikos oli toinen käräjäoikeuden asiassa vastaajan syyksi lukemista rikoksista. Korkein oikeus purki apulaisoikeuskanslerin hakemuksesta tuomion kyseisen rikoksen syyksi lukemisen ja vastaajalle asiassa tuomitun yhteisen vankeusrangaistuksen osalta, hylkäsi tekoa koskeneen syytteen vanhentuneena ja tuomitsi vastaajan käräjäoikeuden syyksi lukemasta teosta vankeusrangaistukseen, jonka sijasta tuomittiin yhdyskuntapalvelua.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että rangaistuksen tuomitseminen rikoksesta, josta lain mukaan ei enää voi seurata rangaistusta, on omiaan heikentämään luottamusta lainkäytön asianmukaisuuteen ja vaarantaa merkittävästi vastaajan oikeusturvaa. Tapauksessa virheestä ei kuitenkaan aiheutunut vastaajalle haitallisia täytäntöönpanoseuraamuksia tai käytettävissä olevien tietojen mukaan muutakaan vahinkoa.