Hyppää sisältöön

Rangaistuksen tuomitseminen vanhentuneesta rikoksesta

Diaarinumero: OKV/1020/31/2022 OKV/1021/31/2022 OKV/1236/31/2022
Antopäivä: 28.6.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskansleri antoi huomautuksen kolmelle Itä-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarille, jotka olivat tuominneet vastaajat rangaistuksiin syyteoikeudeltaan vanhentuneista rikoksista. Asiat tulivat tietoon Helsingin hovioikeuden oikeuskanslerille tekemistä ilmoituksista.

Apulaisoikeuskansleri totesi, että rangaistuksen tuomitseminen rikoksesta, josta lain mukaan ei enää voi seurata rangaistusta, vaarantaa merkittävästi vastaajan oikeusturvaa. Virhe on lisäksi omiaan heikentämään luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen. Tapauksissa virheistä ei kuitenkaan ollut aiheutunut vastaajille haitallisia täytäntöönpanoseuraamuksia tai muutakaan vahinkoa. Virheet olivat korjaantuneet säännönmukaisen muutoksenhaun yhteydessä.