Hyppää sisältöön

Rangaistuksen tuomitseminen syyteoikeudeltaan vanhentuneesta rikoksesta

Diaarinumero: OKV/415/31/2023
Antopäivä: 29.5.2024
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Pirkanmaan käräjäoikeus oli tuominnut vastaajan syyteoikeudeltaan vanhentuneesta rikoksesta. Ratkaisukokoonpanoon kuulunut käräjätuomari oli käsitellyt asian puheenjohtajana kyseistä rikosta johtaessaan prosessia käräjäoikeuden pääkäsittelyssä. Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi käräjäoikeuden ratkaisukokoonpanoon kuuluneille kolmelle käräjätuomarille huomautuksen heidän lainvastaisesta menettelystään. Asia tuli oikeuskanslerin tietoon hovioikeuden ilmoittamana.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että rangaistuksen tuomitseminen rikoksesta, joka on vanhentunut rangaistuksen tuomitsemisen estävällä tavalla, on omiaan heikentämään luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen ja vaarantaa merkittävästi vastaajan oikeusturvaa. Virhe on lähtökohtaisesti luonteeltaan vakava ja sijoittuu tuomarin tehtävien ydinalueelle eli lainkäyttöratkaisun tekemiseen. 

Ratkaisukokoonpanon virheellisestä menettelystä ei kuitenkaan ollut aiheutunut asiassa vastaajalle haitallisia täytäntöönpanoseuraamuksia. Kyse ei myöskään ollut asian ainoasta syytekohdasta, ja oikeudenkäynti oli useiden muiden vakavampien epäiltyjen rikosten käsittelemiseksi ollut tarpeellinen. Syyteoikeus ei myöskään ollut vanhentunut ratkaisukokoonpanon oman menettelyn seurauksena.