Hyppää sisältöön

Rangaistuksen tuomitseminen syyteoikeudeltaan vanhentuneesta rikoksesta

Diaarinumero: OKV/1096/31/2022
Antopäivä: 28.5.2024
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi huomautuksen Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden käräjätuomarille, joka oli käräjäoikeuden puheenjohtajana käsitellyt syyteoikeudeltaan vanhentunutta vahingontekoa pääkäsittelyssä ja tuominnut vastaajan tästä rikoksesta rangaistukseen yhdessä muiden rikosten kanssa. Asia tuli oikeuskanslerin tietoon hovioikeuden ilmoittamana.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että rangaistuksen tuomitseminen rikoksesta, josta rangaistusta ei lain mukaan voi enää seurata, on omiaan heikentämään luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen ja vaarantaa merkittävästi vastaajan oikeusturvaa. Virhe on lähtökohtaisesti luonteeltaan vakava ja sijoittuu tuomarin tehtävien ydinalueelle eli lainkäyttöratkaisun tekemiseen.

Käräjätuomarin virheestä ei kuitenkaan ollut aiheutunut vastaajalle vahinkoa ja se korjaantui hovioikeuden hylättyä syyteen vahingonteosta. Syyteoikeuden vanhentuminen ei myöskään ollut seurausta käräjätuomarin omasta menettelystä.