Hyppää sisältöön

Rangaistukseen tuomitseminen vanhentuneesta rikoksesta

Diaarinumero: OKV/2320/30/2021
Antopäivä: 4.10.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi huomautuksen Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarille
rangaistustuomioiden tarkastustoiminnassa havaitun virheen vuoksi. Käräjätuomari oli tuominnut vastaajan rangaistukseen syyteoikeudeltaan vanhentuneesta teosta.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että rangaistuksen tuomitseminen rikoksesta, josta lain mukaan ei enää voi seurata rangaistusta, vaarantaa merkittävästi vastaajan oikeusturvaa. Virhe on lisäksi omiaan heikentämään luottamusta lainkäyttötoiminnan asianmukaisuuteen. Tapauksessa virheestä ei kuitenkaan ollut aiheutunut vastaajalle haitallisia täytäntöönpanoseuraamuksia tai muutakaan vahinkoa. Saatuaan tiedon virheestään apulaisoikeuskanslerin hänelle osoittamasta selvityspyynnöstä oli käräjätuomari itse hakenut tuomion purkua korkeimmalta oikeudelta.