Hyppää sisältöön

Rakentamislain muuttaminen

Diaarinumero: OKV/78/21/2024
Antopäivä: 29.2.2024
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi rakentamislain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta. 

Oikeuskanslerin lausunnon mukaan rakentamislakiin ehdotettavassa uudessa 68 a §:ssä esitettävä määräaika rakentamislupahakemuksen käsittelemiselle ja kunnan vahingonkorvausvelvollisuus määräajan laiminlyönnin seurauksena on epätyypillinen sääntelyratkaisu. Lupakäsittelyiden jouduttamiselle on hyväksyttäviä ja painavia perusteita. Nämä pitäisi kuitenkin pääsääntöisesti toteuttaa keinoilla, jotka eivät rajaudu vain yhden lain alaan. Tällöin ensisijaisempi kuin vahingonkorvausvelvollisuus viivästyksistä olisi esimerkiksi ilmoituksenvaraisuuden alan laajentaminen, jolloin viranomaisen päätöksenteolle asetetun määräajan ylittyminen tarkoittaisi sitä, että toiminta katsottaisiin sallituksi ilmoituksen mukaisena.