Hyppää sisältöön

Rakennusvalvonnan menettely

Diaarinumero: OKV/22/1/2010
Antopäivä: 29.3.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Kantelija arvosteli kunnan menettelyä liittyen alueen lisäkaavoitukseen, rantarakentamisen valvontaan, hakkuisiin, teiden hoidon ylläpidon eriarvoisuuteen ja kunnallistekniikan puutteellisuuteen, moottorikelkkailun valvontaan sekä kunnan kiinteistörekisterin puutteellisuuteen. Kantelijan käsityksen mukaan kunta ei ole riittävän tehokkaasti puuttunut lisääntyneen matkailun, asutuksen ja liikenteen aiheuttamiin ympäristö haittoihin. Kantelija oli myös toimittanut kyläyhdistyksen puolesta kantelun liittyen terveyspalveluihin saatavuuteen, turvalliskysymyksiin ja saamelaisten eriarvoiseen kohteluun Kilpisjärvellä.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kunnan rakennusvalvonnan huomiota siihen, että jos luvatonta rakentamista, rakentamista ilman toimenpidelupaa tai muita lupia edellyttäviä luvattomia hankkeita alueella esiintyy, kunnan on niihin välittömästi puututtava. Lisäksi kiinnitettiin kunnan huomiota siihen, että puuttuvat rakennusten tiedot saatetaan viranomaisrekisteriin ilman aiheetonta viivytystä.