Hyppää sisältöön

Rakennustarkastajan olisi tullut saattaa asia vireille

Diaarinumero: OKV/241/1/2011
Antopäivä: 19.8.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: ympäristöviranomainen poliisi
Toimenpide: käsitys ei toimenpidettä

Kantelija oli ottanut yhteyttä kunnan rakennustarkastajaan havaittuaan järven pinnan lyhyessä ajassa laskeneen merkittävästi. Kesti kuitenkin yli vuoden, ennen kuin rakennustarkastaja teki paikalla tarkastuskäynnin tai ryhtyi muihin toimenpiteisiin. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että rakennustarkastaja oli toiminut hyvälle hallinnolle asetettavien vaatimusten vastaisesti, kun hän  toistuvista pyynnöistä huolimatta oli suorittanut ensimmäisen tarkastuskäynnin alueella vasta noin vuoden kuluttua ilmoitetusta vedenpinnan laskusta ja ensimmäisestä tarkastuskäyntiä koskevasta pyynnöstä. Hän kiinnitti rakennustarkastajan huomiota velvollisuuteen saattaa asia vireille sekä antaa tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa ja vastata asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin.