Hyppää sisältöön

Rakennuslupahakemuksista kuuleminen ja asiakirjapyyntöön vastaaminen

Diaarinumero: OKV/1085/1/2011
Antopäivä: 19.11.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Kantelussa oli kyse rakennuslupahakemuksista kuulemisesta ja niistä tehtyyn tietopyyntöön vastaamisesta. Kunnan rakennusvalvonta oli jättänyt säännönmukaisesti eräällä alueella naapurit kuulematta sille tehdyistä yli 20 rakennuslupahakemuksesta. Kunta perusteli kuulemattajättämistä sillä, että rakennushankkeet olivat kaavanmukaisia. Naapurin tiedustellessa lupahakemusten tekijöitä ja hakemusten tarkoitusta kunnan rakennusvalvontaviranomainen ei ollut vastannut kantelijan asiakirjapyyntöön. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen totesi selvityksessään, että asiakirjoihin on voinut käydä tutustumassa kunnan virastossa etukäteismaksua vastaan. Kantelijalle ei oltu ilmoitettu mahdollisuudesta.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kunnan huomiota perustuslain, hallintolain, julkisuuslain ja maankäyttö- ja rakennuslain kuulemista, asiakirjapyyntöihin vastaamista ja käsittelyä koskeviin säännöksiin. Viranomaiset eivät saa omaksua sellaisia toimintatapoja, joilla todellisuudessa estetään julkisuuden ja osallistumisoikeuksien toteutuminen ohi sen, mitä näistä on laissa nimenomaisesti säädetty.