Hyppää sisältöön

Rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttaminen

Diaarinumero: OKV/734/21/2023
Antopäivä: 11.5.2023
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon esitysluonnoksesta Rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamiseksi. Muutoksen myötä tiettyjä Rajavartiolaitoksen siviilivirkoja voitaisiin täyttää ilman, että niitä julistetaan haettavaksi.

Oikeuskansleri totesi, että säännökseen sisältyvä määritelmä valmiuden ja maanpuolustuksen kannalta keskeisistä siviiliviroista on verraten avoin. Säännöksen täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden lisäämiseksi jatkovalmistelussa olisi syytä pohtia, olisiko virkoja joillain kriteereillä tarkemmin yksilöitävissä. Oikeuskanslerin näkemyksen mukaan tulisi harkita ainakin sitä, että toistaiseksi ainoastaan perusteluissa olevia viran keskeisyyden arviointikriteerejä nostettaisiin osin myös säännökseen.