Hyppää sisältöön

Rajavartiolainsäädännön muutostarpeet

Diaarinumero: OKV/823/21/2022
Antopäivä: 1.4.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon rajavartiolainsäädännön muutostarpeita koskevasta arviomuistiosta.

Oikeusvaltion ylläpitämisen ja perus- ja ihmisoikeuksien toteuttamisen kannalta on erittäin tarpeellista, että rajavartiolainsäädännön muutostarpeet kartoitetaan kattavasti. Koronapandemian ajan kokemukset tuovat osaltaan esille ajantasaisen yleislainsäädännön merkityksen oikeusvarmuudelle ja yksilön oikeuksille sekä yhteiskunnan häiriönsietokyvylle.  

Arviomuistio ei vielä sisältänyt luonnosta hallituksen esitykseksi. Monilta osin kyse on perusoikeuksien kannalta varsin herkästä sääntelystä. Muutostarpeiden hyötyä tulee arviomuistiossa todetulla tavalla jatkovalmistelussa arvioida tarkemmin suhteessa perusoikeuksiin. Oikeuskansleri kiinnitti kuitenkin jo tässä vaiheessa huomiota siihen, että virka-apua koskevan sääntelyn ajantasaisuutta ja mahdollisia sääntelytarpeita olisi vielä tarpeen selvittää arviomuistiota laajemmin.