Hyppää sisältöön

Presidentinvaalien ehdokashakemuksessa ilmoitettujen tietojen oikeellisuus

Diaarinumero: OKV/397/10/2024
Antopäivä: 21.3.2024
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: ei toimenpidettä

Apulaisoikeuskanslerin käytettävissä olleen aineiston perusteella ei ilmennyt aihetta epäillä, että presidenttiehdokas Stubbista ilmoitettu nimike ei pitäisi paikkansa. 

Kantelun mukaan ehdokkaan ammatiksi oli kirjattu professori, vaikka hänen virkansa Firenzessä European University Institute -oppilaitoksen yhteydessä toimivassa koulussa School of Transnational Governance ei ollut professuuri, vaan johtaja. Koulun internetsivujen henkilöstöesittelyssä presidenttiehdokas Stubbin ammatiksi on merkitty ”director” ja opettajastatukseksi ”full-time professor”.

Vaalilain mukaan presidentinvaalissa puolueen ehdokashakemuksessa on oltava ehdokkaan arvo, ammatti tai toimi enintään kahta ilmaisua käyttäen. Vaalilainsäädännössä tai vaalilakia koskevassa hallituksen esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa ei ole tarkemmin määritelty presidenttiehdokkaan arvon, ammatin tai toimen ilmoittamista.

Puolueen ehdokashakemuslomakkeessa ja puolueen ehdokkaan suostumuslomakkeessa ei ollut eritelty, oliko professuurin osalta tarkoitettu kyseessä olevan presidenttiehdokkaan arvo, ammatti vai toimi. Apulaisoikeuskanslerin mukaan asiassa ei ollut edellytyksiä todeta, etteikö presidenttiehdokas Stubbin arvo, ammatti tai toimi voisi olla myös professori.