Hyppää sisältöön

Poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden keskitetyn tietojärjestelmän perustaminen

Diaarinumero: OKV/10/21/2024
Antopäivä: 8.1.2024
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Valtiovarainministeriö pyysi oikeuskanslerilta lausuntoa arviomuistiosta poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden henkilötietojen käsittelystä keskitetyn kansallisen tietojärjestelmän avulla. Oikeuskansleri totesi, että jatkovalmistelussa tulisi ottaa huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen uusin ratkaisukäytäntö, erityisesti yhdistetyt asiat C-37/20 Luxembourg Business Registers ja C-601/20 Sovim sekä asia C-184/20 Vyriausioji tarnybinės etikos komisija.

Lisäksi oikeuskansleri katsoi, että hallinnollisen seuraamusmaksun osalta jatkovalmistelussa olisi hyvä seurata, missä määrin seuraamusmaksujen määrääminen viranomaisille on mahdollista. Tältä osin oikeustila saattaa muuttua digipalveluasetuksen (EU) 2022/2065 kansallisen täytäntöönpanon yhteydessä (HE 70/2023 vp ja PeVL 13/2023 vp).

Oikeuskanslerin mukaan jatkovalmistelussa olisi hyvä kiinnittää huomiota myös lasten oikeuksien toteutumiseen. Valmistelussa olisi hyvä arvioida erityisesti sitä, mitä yleisen tietosuoja-asetuksen sisältämä lasten erityinen suoja tässä yhteydessä edellyttää.