Hyppää sisältöön

Poliittinen valtiosihteeri valtioneuvoston esittelijänä

Diaarinumero: OKV/444/21/2023
Antopäivä: 9.3.2023
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon valtioneuvoston ohjesäännön muutoksesta, jonka mukaan ministeriä avustava niin sanottu poliittinen valtiosihteeri ei toimisi valtioneuvoston esittelijänä. Oikeuskanslerin mukaan niin sanotun poliittisen valtiosihteerin toimintaan esittelijänä on suhtauduttava erittäin pidättyvästi valtiosihteerijärjestelmän tarkoituksen ja valtiosihteerin aseman perusteella. Valtiosihteerin tehtävien selkeyttäminen olisi sen vuoksi kannatettavaa. 

Ohjesäännön muutoksesta huolimatta niin sanottu poliittinen valtiosihteeri olisi edelleen valtioneuvostosta annetun lain nojalla valtioneuvoston esittelijä. Valtioneuvoston asetuksen tasoisella ohjesäännöllä ei voida muuttaa tai kumota lain tason säännöksiä. Oikeuskansleri piti tarpeellisena, että valmistelussa arvioitaisiin tarkemmin ehdotuksen oikeudellisia vaikutuksia.