Hyppää sisältöön

Poliisipartion menettely eläinsuojeluasiassa

Diaarinumero: OKV/1244/1/2010
Antopäivä: 8.1.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Kantelija kertoi soittaneensa poliisiasemalle löytämästään sairaasta tai vahingoittuneesta mäyrän pennusta, joka olisi syytä lopettaa. Kantelija oli kertonut lähistöllä asuvan metsästäjiä ja oli ilmoittanut olevansa valmis opastamaan poliisia löytöpaikalle. Poliisiaseman päivystäjä oli kertonut välittävänsä kantelijan yhteystiedot kenttäpartiolle. Kenttäpartio ei kuitenkaan koskaan ottanut yhteyttä kantelijaan.

Päätöksessään apulaisoikeuskansleri katsoi, että poliisin kenttäpartio ei ollut kiinnittänyt riittävää huomiota hallintolain ja poliisilain säännöksistä johdettavissa olevan palveluperiaatteen soveltamiseen harkitessaan toimenpiteitään asiassa. Hän katsoi myös, ettei poliisien tehtävien priorisointimahdollisuutta ollut sovellettu asianmukaisesti. Apulaisoikeuskansleri totesi, että poliisilain 3 §:n priorisointia koskeva säännös ei anna poliisille yleistä oikeutta täysin luopua tehtävän suorittamisesta. Priorisointioikeus olisi tässä yhteydessä voinut siten tarkoittaa sitä, että vähemmän tärkeäksi arvioitu tehtävä olisi voitu suorittaa vasta tärkeämmäksi arvioidun tehtävän jälkeen.

Poliisihallitus oli antanut asiassa selvityksen ja lausunnon. Lähetekirjelmässään Poliisihallitus ilmoitti pahoitellen, että apulaisoikeuskanslerin alkuperäinen selvitys- ja lausuntopyyntö oli kadonnut Poliisihallituksen kirjaamoon saavuttuaan. Tämän vuoksi apulaisoikeuskansleri kiinnitti vastaisen varalle Poliisihallituksen huomion huolellisuuteen asiakirjojen käsittelyssä.