Hyppää sisältöön

Poliisin virka-auton kuljettaminen kävelykadulla

Diaarinumero: OKV/145/1/2011
Antopäivä: 3.9.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Kantelijan mukaan poliisimies oli kuljettanut tunnuksellista virka-autoa liikenteeltä suljetulla kävelykadulla asioidakseen pankkiautomaatilla.

Kyse oli kantelijan väitteestä, jossa tarkoitettua poliisipartiota ei kyetty yksilöimään eikä väitettyä poliisimiehen menettelyä siten todentamaan. Asia oli kuitenkin apulaisoikeuskanslerin mielestä muun ohella poliisitoiminnan luotettavuuden ulkoisen kuvan kannalta periaatteellisesti merkityksellinen.

Poliisin valvonta- ja hälytyssektorin henkilöstön henkilökohtainen huolto, johon pankkiautomaatilla asioiminenkin voi kuulua, on oltava mahdollista järkevästi hoitaa virantoimituksen yhteydessä siten, että se mahdollisimman vähän haittaa työn tekemistä.

Poliisin valvonta- ja hälytystoimintaan liittyvät virkatehtävät edellyttävät ajoittain poliisin virka-auton kuljettamista ja pysäyttämistä liikenteeltä suljetulla alueella. Myös yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ennakoivaksi ylläpitämiseksi tarkoitettu poliisin jalkautuminen liikenteeltä suljetuille alueille, joilla häiriöitä esiintyy, voi tietyissä tilanteissa esimerkiksi poliisin työturvallisuus tai asiakkaiden yksityisyys huomioiden olla tarkoituksenmukaista suorittaa virka-autolla. Poliisin (tieliikenne)lainvastainen menettely edellyttää aina korostetun selkeän lakiin perustuvan yksilöidyn perusteen, jota ei voida tulkita laajentavasti.

Kantelussa kuvatussa menettelyssä ei käytettävissä olleen selvityksen perusteella ollut kyse sellaisen virkatehtävän hoitamisesta, joka välttämättä olisi edellyttänyt poliisin virka-auton kuljettamista liikenteeltä suljetulla kävelykadulla. Kantelussa väitetyssä menettelyssä oli pikemmin kyse siitä, että poliisimies viranhoidon ohessa henkilökohtaista huoltoaan varten kuljettaa ja pysäköi virka-auton vastoin tieliikennelain määräyksiä.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan tarkoituksenmukaisempaa olisi kyseisenkaltaisissa tilanteissa pysäköidä poliisin virka-auto pysäköintialueelle pankkiautomaatilla asioimista varten. Ainoastaan virkatehtävien hoitamiseen tarkoitettuja poliisimiehen toimivaltuuksia ei tule käyttää henkilökohtaisten asioiden toimittamiseen.

Apulaisoikeuskansleri saattoi näkemyksensä Poliisihallituksen tietoon.