Hyppää sisältöön

Poliisin menettely kotietsinnässä

Diaarinumero: OKV/409/1/2011
Antopäivä: 20.9.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Poliisipartio oli kantelijan tietämättä käynyt tämän asunnossa ja jättänyt sinne epäselvällä allekirjoituksella varustetun ruutupaperilapun, jossa kerrottiin partion tarkastaneen asunnon. Saadun selvityksen mukaan kysymys oli ollut rikoksesta epäillyn henkilön löytämisestä ja kiinniottamisesta. Poliisi epäili, että ryöstöstä epäilty oleskeli kantelijan asunnossa ja päätti tehdä epäillyn kiinniottamiseksi etsinnän asunnossa. Asunto osoittautui kuitenkin tyhjäksi.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan kotietsintämääräyksen antanut rikosylikomisario oli toiminut harkintavaltansa rajoissa eikä hänen voitu osoittaa menetelleen lainvastaisesti. Sen sijaan poliisin olisi tullut tarjota asunnon haltijalle mahdollisuus olla läsnä etsinnässä. Selvityksen mukaan poliisi ei ollut edes yrittänyt tavoittaa asunnon haltijaa. Poliisipartion asuntoon jättämässä viestissä ei ollut sellaisia yksilöinti- taikka yhteystietoja, joiden perusteella kantelija olisi voinut kohtuullisen vaivattomasti saada halutessaan lisätietoja asiasta. Huomioon ottaen poliisilaitoksen suuren henkilöstömäärän ja monihaaraisen organisaation, pelkkä maininta partion asunnossa käynnistä ei apulaisoikeuskanslerin mukaan voida pitää riittävänä, jos tavoitteena pidetään kantelijan todellista mahdollisuutta saada lisätietoja asiassaan.

Apulaisoikeuskansleri joutui pyytämään lisäselvitystä asiassa, koska ensimmäinen selvitys ei sisältänyt arvostelun kohteena olevan virkamiehen kuulemista. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Poliisihallituksen ja sen alaisten poliisiviranomaisten huomiota huolellisuuteen antaessaan laillisuusvalvojille tietoja.