Hyppää sisältöön

Poliisin menettely kotietsinnässä

Diaarinumero: OKV/297/1/2011
Antopäivä: 15.8.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Kantelija oli tullessaan kotiin vuokra-asuntoonsa kohdannut asunnossa kahta poliisimiestä, jotka itseään esittelemättä tai mitään asiakirjoja esittämättä olivat ryhtyneet tivaamaan häneltä, asuiko asunnossa hänen lisäkseen muita henkilöitä. Kantelijan kerrottua asuvansa asunnossa yksin, olivat poliisimiehet kertoneet, että heidän tietojensa mukaan asunnossa pitäisi asua eräs toisella paikkakunnalla vangittuna oleva henkilö, joka oli ilmoittanut asunnon osoitteekseen. Poliisimiesten tarkoituksena oli tehdä rikosepäilyihin liittyvä kotietsintä asuntoon, jonne he olivat päässeet huoltomiehen avaimella. Erehdyksensä havaittuaan poliisimiehet olivat poistuneet asunnosta.

Poliisiviranomaiset myönsivät selvityksissään kantelijan ilmoittamat tapahtumatiedot pääosin oikeiksi.

Poliisihallitus ja asianomainen poliisilaitos esittivät, että poliisin tulee aiheettomien kotirauhan loukkaamisten estämiseksi ennen henkilön kotirauhan piirin ulottuvan etsinnän suorittamista varmistaa kohdehenkilön antamien osoitetietojen oikeellisuus esimerkiksi rekisteritiedustelulla. Poliisilaitos ilmoitti kiinnittäneensä poliisimiestensä huomion osoitetietojen tarkistamisen tärkeyteen.

Apulaisoikeuskansleri yhtyi Poliisihallituksen ja asianomaisen poliisilaitoksen esittämiin näkemyksiin. Tämän vuoksi ja huomioon ottaen, että poliisilaitos oli jo kiinnittänyt poliisimiestensä huomion osoitetietojen tarkistamisen tärkeyteen, apulaisoikeuskansleri katsoi riittäväksi toimenpiteeksi vastaisen varalle kiinnittää kotietsintämääräyksen antaneen rikoskomisarion ja etsinnän toimeenpanneen kahden vanhemman konstaapelin huomion päätöksessä lausumaansa käsitykseen.