Hyppää sisältöön

Poliisin menettely henkilötietojen tarkastamisessa

Diaarinumero: OKV/223/1/2014
Antopäivä: 16.6.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Vanhempi konstaapeli oli liikennevalvonnan yhteydessä pysäyttänyt henkilöauton liikennerikkomuksen vuoksi ja antanut kuljettajalle huomautuksen sekä suorittanut tälle puhalluskokeen. Samassa yhteydessä konstaapeli oli pyytänyt kuljettajan vieressä istuvaa matkustajaa esittämään henkilötodistuksensa, koska tämä konstaapelin ilmoittaman mukaan näytti tutulta. Käytyään poliisiautossa palasi konstaapeli pysäytettyyn autoon ja toi julki ulkopuolisille, ainakin auton matkustajille, poliisin rekistereistä löytyneitä kantelijaa koskevia tietoja.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen yhtyi Poliisihallituksen vanhemman konstaapelin menettelyä kohtaan esittämään arvosteluun, jonka mukaan hankitun selvityksen valossa konstaapelilla ei ollut lainmukaisia perusteita tiedustella kantelijalta tämän henkilötietoja eikä tuoda julki poliisin rekistereistä hankkimiaan tietoja ulkopuolisille, kuten auton matkustajille.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti vanhemman konstaapelin huomion kannanottoonsa, joka liittyi poliisilain ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain säännösten asianmukaiseen soveltamiseen poliisin virkatehtävissä.