Hyppää sisältöön

Poliisin menettely esitutkinnassa

Diaarinumero: OKV/2093/10/2021
Antopäivä: 12.4.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi Helsingin poliisilaitoksen rikoskomisarion tietoon näkemyksensä rikoskomisarion johdolla suoritetun esitutkinnan tutkintatoimenpiteiden riittämättömyydestä ja rikoskomisarion asiassa tekemän esitutkintapäätöksen perustelujen puutteellisuudesta.

Rikoskomisario oli päättänyt esitutkinnan siirtämättä asiaa syyttäjän harkittavaksi, koska hänen arvionsa mukaan esitutkinnassa oli selvinnyt, ettei rikosta ollut tehty. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että päätöksen perusteluista ei käynyt ilmi, mitkä epäiltyjen rikosten tunnusmerkistötekijät ja millä perusteella olivat asiassa jääneet täyttymättä. Päätöksestä ei näin ollen käynyt ilmi tutkinnanjohtajan asiassa tekemä oikeudellinen päättely. Lisäksi esitutkinnassa suoritetut tutkintatoimenpiteet olivat olleet tutkittavana olleen asian laatuun nähden riittämättömät.