Hyppää sisältöön

Poliisin menettely asiakaspalvelussa

Diaarinumero: OKV/93/1/2011
Antopäivä: 7.8.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Rikosilmoitusten vastaanottopisteessä päivystänyt vanhempi konstaapeli oli kantelijan tultua poliisiasemalle 10-vuotiaan lapsen kanssa tekemään rikosilmoituksen, ottanut yllättäen puheeksi toisen pahoinpitelyn, johon ilmoituksen tekijän entinen puoliso oli aiemmin väittänyt hänen syyllistyneen, ja kertonut aikovansa kuulustella häntä mainitusta teosta. 

Poliisin käyttäytyminen oli ristiriitaisten tapahtumatietojen vuoksi jäänyt selvittämättä. Konstaapeli oli kuitenkin myöntänyt keskustelleensa lapsen läsnä ollessa kantelijan kanssa pahoinpitelyasiasta.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen, yhtyen Poliisihallituksen lausuntoon totesi, että hallinnossa ja poliisitoiminnassa noudatettavasta hienotunteisuuden periaatteesta voidaan katsoa seuraavan, ettei poliisimiehen tule ryhtyä poliisiasemalla tai muuallakaan sivullisten läsnä ollessa keskustelemaan asianosaisen kanssa rikoksesta, varsinkin jos se on sellainen, että asian puheeksi ottaminen voi olla kiusallista asianosaiselle tai aiheuttaa hänelle vahinkoa. Poliisimiehen ja asianosaisen välinen rikosta koskeva keskustelu tulisi lähtökohtaisesti käydä sivullisilta suojatussa paikassa. Jossain määrin toisarvoisena voidaan tässä yhteydessä pitää sitä seikkaa, onko keskustelua kuunteleva sivullinen henkilö täysi-ikäinen vai alaikäinen.