Hyppää sisältöön

Poliisin menettely ampuma-aseasiassa

Diaarinumero: OKV/244/1/2010
Antopäivä: 8.1.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Kantelija arvosteli poliisilaitoksen menettelyä ampuma-aseiden väliaikaista haltuunottoa koskevassa asiassa. Kantelijan mukaan asian käsittely ei ollut täyttänyt lain asettamia vaatimuksia. Apulaisoikeuskansleri totesi, että ampuma-aseasian käsittely oli viivästynyt. Ampuma-aseluvan peruuttamista koskevan tutkinnan tulee täyttää ampuma-aselain ohella myös soveltuvin osin hallintolain asettamat vaatimukset.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti asiaa käsitelleen ylikonstaapelin huomiota joutuisuuteen ampuma-aselupia käsiteltäessä. Lisäksi apulaisoikeuskansleri saattoi poliisilaitoksen tietoon ratkaisussaan esittämänsä näkökohdat menettelystä aseita väliaikaisesti haltuunotettaessa.