Hyppää sisältöön

Poliisin käyttäytyminen vapaa-ajalla

Diaarinumero: OKV/1665/10/2022
Antopäivä: 25.4.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Kaakkois-Suomen poliisilaitoksen vanhemman konstaapelin huomiota poliisin laissa säädettyyn käyttäytymisvelvollisuuteen.

Poliisi oli tullut vapaa-ajallaan selvittämään puolisonsa omistamassa yhtiössä tapahtunutta rahojen häviämistä. Kantelija työskenteli yhtiön tiloissa ja epäilykset rahojen häviämisestä kohdistettiin häneen. Tilaisuus oli ollut luonteeltaan kokonaisuudessaan sellainen, että kantelijan oli ollut vaikea ymmärtää paikalle saapuneen poliisin roolia asiassa.

Kantelijalle muodostui olosuhteiden seurauksena jonkinasteinen epäilys siitä, että poliisi olisi käyttänyt hyväkseen poliisin virka-asemaa selvittäessään vapaa-ajallaan puolisonsa yhtiön omaisuuteen kohdistunutta epäiltyä rikosta. Tällainen epäilys on omiaan vaarantamaan luottamusta poliisille kuuluvien tehtävien asianmukaiseen hoitoon. 

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että poliisin olisi tullut ymmärtää tilaisuuden luonteesta johtuva ilmeinen vaara sille, että kantelijalle tulee epäselvyys poliisin roolista asiassa. Poliisin olisi tullut olla pidättyväisempi asian selvittämisessä tai muilla toimin varmistaa, ettei kantelijalle jää tästä epäselvyyttä.