Hyppää sisältöön

Poliisin asiakirjahallinnon luotettavuus

Diaarinumero: OKV/1532/1/2010
Antopäivä: 11.4.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: syyttäjä poliisi
Toimenpide: ei toimenpidettä käsitys

Kantelijan mukaan poliisi oli jättänyt kantelijan poliisille osoittaman rikosperusteisen vahingonkorvausvaatimuksen toimittamatta kyseistä rikosasiaa käsitelleelle apulaissyyttäjälle, joka oli antanut asiassa rangaistusmääräyksen.

Saadun selvityksen perusteella oli riidatonta, että kantelijan vahingonkorvausvaatimus oli saapunut poliisiasemalle esitutkinnan päättymisen jälkeen. Asiassa selvityksen antaneen rikoskomisarion mukaan vahingonkorvausvaatimus oli samana päivänä toimitettu syyttäjälle.

Syyttäjäviraston antaman selvityksen mukaan vahingonkorvausvaatimus ei saapunut syyttäjänvirastoon.

Epäselväksi jäi, minkä vuoksi vahingonkorvausvaatimus ei ollut päätynyt rangaistusmääräyksen antaneelle apulaissyyttäjälle. Asiaan oli saattanut muun ohella vaikuttaa se, että rangaistusmääräysmenettely on poliisi- ja syyttäjäviranomaisten kesken sähköistä asiakirjaprosessia eikä kantelijan esittämä vahingonkorvausvaatimus ollut sähköisessä muodossa.

Huolimatta siitä, että kantelija ei ollut kärsinyt asiassa oikeudenmenetyksiä, on selvää, että viranomaisten asiakirjahallinnon tulee olla luotettavaa. Tehdessään syyteharkintaratkaisuaan syyttäjällä olisi tullut olla käytössään kaikki asiaan liittyvä aineisto.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti poliisilaitoksen huomiota huolellisuuteen asiakirjojen käsittelyssä rangaistusmääräysmenettelyssä.