Hyppää sisältöön

Poliisille syyte tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta

Diaarinumero: OKV/552/70/2020
Antopäivä: 13.7.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: syyte

Apulaisoikeuskansleri päätti syytteen nostamisesta rikoskomisariota vastaan tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Komisariota epäillään laiminlyönnistä varmistaa, ettei turvapaikanhakijan käännyttämiselle ollut esteitä ennen käännyttämisen täytäntöönpanoa.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan tutkinnanjohtajana toiminut komisario oli laiminlyönyt varmistaa, että uusi turvapaikkahakemus saatetaan asianmukaisesti vireille. Lisäksi hän oli laiminlyönyt varmistaa, että uuden turvapaikkahakemuksen vaikutuksesta käännyttämisen täytäntöönpanoon oli kysytty ja saatu Maahanmuuttoviraston kanta. Hakija oli ennen käännyttämisen täytäntöönpanoa yrittänyt jättää uuden kansainvälistä suojelua koskevan hakemuksen, jota ei kuitenkaan ollut saatettu vireille. Maahanmuuttovirasto ei siten ollut voinut arvioida uuden hakemuksen perusteita eikä sen vaikutusta käännyttämisen täytäntöönpanoon.

Apulaisoikeuskansleri pyysi valtakunnansyyttäjää ryhtymään toimenpiteisiin syytteen nostamiseksi. Asia tuli ilmi hakijan avustajan kantelun perusteella. Esitutkinnassa komisario myönsi, ettei hän tapahtuma-aikana ollut tietoinen Poliisihallituksen ohjeistuksesta, jonka mukaan turvapaikkahakemuksen perusteiden arvioiminen kuuluu aina yksiselitteisesti Maahanmuuttoviraston, ei poliisin tehtäviin. Myös ulkomaalaislain perusteella on selvää, että turvapaikkahakemuksen perusteiden arvioiminen ja päätöksenteko kuuluvat Maahanmuuttoviraston tehtäviin.

Apulaisoikeuskanslerin ratkaisu ja muut asiakirjat ovat toistaiseksi salassa pidettäviä. Asian julkisuudesta päätetään tuomioistuinkäsittelyn alkaessa.