Hyppää sisältöön

Poliisilaitoksen olisi tullut vastata kirjeeseen

Diaarinumero: OKV/493/1/2010
Antopäivä: 14.3.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Kantelija oli lähettänyt poliisilaitokselle kirjeen, jossa hän pyysi poliisia poistamaan rekisterimerkinnän. Kirjeeseen ei ollut vastattu. Poliisilaitoksen selvityksen mukaan kirjeeseen ei ollut vastattu siitä syystä, että asiassa oli syytä epäillä rekisterimerkintärikosta ja asiassa oli aloitettu esitutkinta. Kirjeeseen ei ollut kuitenkaan vastattu myöskään esitutkinnan valmistumisen jälkeen. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti poliisilaitoksen huomiota hallintolain mukaisen velvollisuuteen vastata kirjalliseen yhteydenottoon ilman aiheetonta viivytystä.