Hyppää sisältöön

Poliisilaitoksen menettely tiedusteluihin vastaamisessa

Diaarinumero: OKV/452/1/2011
Antopäivä: 1.7.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Kantelija oli toimittanut poliisilaitoksen eri virkamiehille lukuisia erilaisia tiedusteluja. Poliisilaitos oli ryhtynyt pääsääntöisesti toimimaan siten, että poliisilaitoksen johto oli tietyin väliajoin vastannut kootusti kantelijan tiedusteluihin. Poliisilaitoksen johto oli sittemmin kehottanut poliisilaitoksen yksittäisiä virkamiehiä tekemään sähköposteihinsa sellaiset asetukset, että kantelijan sähköpostiosoitteesta lähetetyt sähköpostiviestit siirtyisivät lukemattomana ja käsittelemättömänä suoraan roskapostiin.

Poliisilaitoksen johdon virkamiehilleen antaman ohjeistuksen toteuttaminen olisi tarkoittanut käytännössä sitä, että kantelijan yleensä käyttämästä sähköpostiosoitteesta poliisilaitoksen yksittäisille virkamiehille lähettämät viestit olisi hävitetty tietämättä lainkaan viestien sisältöä tai varmuudella edes niiden tosiasiallista lähettäjää. Ottaen huomioon hyvän hallinnon periaatteesta johdettavissa oleva viranomaisen velvollisuus vastata sille osoitettuihin asiallisiin tiedusteluihin asiassa ei apulaisoikeuskanslerin käsityksen mukaan käynyt ilmi mitään sellaisia seikkoja, että poliisilaitoksen mainittua ohjeistusta olisi käsillä olleessa tapauksessa voitu pitää perusteltuna. Tapauksessa ei toisaalta käynyt ilmi, että kantelijan viestejä olisi hävitetty ja että niihin tämän johdosta olisi jäänyt vastaus antamatta.

Yhteen tiedusteluun poliisilaitos oli vastannut vasta kantelijan tehtyä asiasta kantelun oikeuskanslerinvirastoon. Poliisilaitoksen mukaan valitettavan sekaannuksen vuoksi tiedusteluun vastaamista ei alun perin ollut annettu kenenkään tehtäväksi. Apulaisoikeuskanslerin mielestä poliisilaitos oli laiminlyönyt huolehtia tiedusteluun vastaamisesta hyvän hallinnon periaatteen mukaisesti.

Apulaisoikeuskansleri saattoi poliisilaitoksen tietoon päätöksessään esittämänsä asiakkaan tiedusteluihin vastaamiseen liittyneet näkökohdat.