Hyppää sisältöön

Poliisilaitoksen menettely lupahallintoasiassa

Diaarinumero: OKV/2/1/2011
Antopäivä: 24.5.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Poliisilaitos oli erään lääkärin antaman lausunnon perusteella aloittanut kantelijan ampuma-aseiden hallussapitolupien peruutusmenettelyn. Kantelija oli komisariolta pyytänyt saada tietoa häntä koskevasta lääkärinlausunnosta, mutta komisario ei ollut tähän suostunut, jolloin kantelija joutui hankkimaan tiedon lääkärinlausunnosta muuta kautta. Kantelijalla oli tarve saada tieto lääkärinlausunnon sisällöstä muun muassa valmistautuessaan lopullista ampuma-aseiden peruuttamispäätöstä edeltävään lain edellyttämään kuulemistilaisuuteen.

Huomioon ottaen, että komisarion virheellinen menettely ei ollut käsiteltävänä olevassa tapauksessa vaikuttanut ampuma-aseen hallussapitolupien peruuttamista koskevan päätöksen lopputulokseen, kantelijan hankittua lääkärinlausunnostaan tiedon muuta kautta, katsoi apulaisoikeuskansleri riittäväksi laillisuusvalvonnalliseksi toimenpiteeksi kiinnittää poliisilaitoksen ja komisarion huomion viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 11 §:n ja 12 §:n säännösten asianmukaiseen soveltamiseen hallintoasioita käsiteltäessä.