Hyppää sisältöön

Poliisilaitoksen menettely lupa-asiassa

Diaarinumero: OKV/1229/1/2012
Antopäivä: 23.2.2014
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Poliisilaitos oli tehnyt ratkaisun kantelijan aselupa-asiassa, mutta oli laiminlyönyt laatia ratkaisusta hallintolain edellyttämän valituskelpoisen kirjallisen päätöksen. Asian tultua ilmi Poliisihallitus kehotti poliisilaitosta laatimaan luparatkaisusta hallintolain vaatimusten täyttävän päätöksen. Poliisilaitos teki uuden asianmukaisen päätöksen. Hallinto-oikeus, johon kantelija valitti kielteisestä luparatkaisusta, palautti asian poliisilaitokselle uudelleen käsiteltäväksi, koska poliisilaitos ei olisi saanut tehdä uutta päätöstä, kun hakija ei ollut jättänyt uutta hakemusta eikä poliisilaitos ollut poistanut edellistä päätöstä.

Poliislaitos teki uuden (kolmannen) päätöksen, joka tällä kertaa oli hakijalle myönteinen. Päätös oli kuitenkin erittäin niukasti perusteltu. Siitä ei ilmennyt millä perusteella luvan myöntämisen edellytykset olivat muuttuneet aiempaan tilanteeseen verrattuna hakijalle edullisemmiksi.

Poliisilaitokset olivat päätöksentekomenettelyssään monin tavoin toimineet vastoin hallintolain säännöksiä. Tämän vuoksi apulaisoikeuskansleri kiinnitti poliisilaitoksen huomiota hallintolain säännösten noudattamisen merkitykseen tehtäessä ratkaisuja lupahallintoasioissa.