Hyppää sisältöön

Poliisi ei saa tutkia poliisimiehen tekemäksi epäiltyjä rikoksia

Diaarinumero: OKV/2279/1/2017
Antopäivä: 20.12.2018
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti kahden rikoskomisarion huomiota velvollisuuteen noudattaa esitutkintalakia ja annettua ohjeistusta poliisimiehiä koskevien rikosilmoitusten käsittelyssä.

Kantelija oli tehnyt useita rikosilmoituksia, joissa hän kertoi useiden nykyisten ja entisten poliisimiesten syyllistyneen rikolliseen menettelyyn häntä kohtaan. Asioissa tutkinnanjohtajina toimineet rikoskomisariot olivat tehneet tutkinnan päätökset vastoin voimassa olevaa esitutkintalakia ja Poliisihallituksen antamaa ohjetta.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, ettei poliisilla ollut toimivaltaa ratkaista kysymystä esitutkinnan aloittamisesta, vaan asiat olisi tullut siirtää Valtakunnansyyttäjänviraston harkittavaksi. Saadusta selvityksestä kävi ilmi, että poliisilaitoksella oli aiemminkin ollut kantelijan tekemien tutkintailmoitusten käsittelyn osalta epäselvyyttä lainmukaisista toimintatavoista. Siksi apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi näkemyksensä myös poliisilaitoksen tietoon.