Hyppää sisältöön

Poistumiskäsky olisi tullut antaa kokoontumislain perusteella

Diaarinumero: OKV/650/1/2016
Antopäivä: 22.3.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen katsoi, ettei hänellä ole aihetta puuttua poliisin menettelyyn tilanteessa, jossa ympäristöaktivisteja oli käsketty poistumaan Pyhäjoen Hanhikiven ydinvoimalatyömaa-alueen lähistöllä sijainneista leireistä. Hän kuitenkin saattoi poliisilaitoksen tietoon käsityksensä, jonka mukaan poistumiskäsky olisi tullut antaa kokoontumislain perusteella poliisilain sijaan.

Ympäristöaktivistit järjestivät huhtikuussa 2016 ydinvoiman vastaisen toimintaviikon. He oleskelivat työmaa-alueen lähistöllä kahdessa metsäleirissä, jotka olivat yksityisten maanomistajien mailla. Toimintaviikon aikana esiintyi levottomuuksia ja kirjattiin lukuisia rikosilmoituksia, minkä vuoksi poliisi antoi aktivisteille käskyn poistua leireistä.

Poliisin mukaan poistumiskäsky annettiin poliisilain 2 luvun 9 §:n nojalla. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi kuitenkin, että toimintaviikkoa olisi tullut arvioida kokoontumislaissa tarkoitettuna yleisenä kokouksena, jonka päättämisestä voi määrätä vain kokoontumislaissa säädetyillä perusteilla. Poistumiskäskyä olisi näin ollen tullut arvioida siitä näkökulmasta, oliko poliisilla kokoontumislain 21 §:n nojalla oikeus määrätä yleinen kokous päättymään.