Hyppää sisältöön

Poikkeusolojen viestintää koskevaa sääntelyä

Diaarinumero: OKV/740/70/2021
Antopäivä: 17.5.2024
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Oikeuskansleri tutki omasta aloitteestaan viestintää koskevien valmiuslain toimivaltuuksien käyttöä koronaepidemian aikana vuonna 2021. Valtioneuvosto päätti valmiuslain nojalla, että valtioneuvoston viestinnän välitön johto kuului poikkeusoloissa valtioneuvoston kanslialle. Kanslia hoiti kuitenkin koronaepidemiaan liittyvää viestintää pääsääntöisesti normaalioloissa voimassa olevien valtuuksien nojalla. Menettely ei oikeuskanslerin mukaan ollut lainvastaista. Viestintää koskevassa lainsäädännössä ilmeni kuitenkin epäselvyyksiä, joita on perusteltua selvittää valmiuslain uudistuksen valmistelussa.