Hyppää sisältöön

Perusturvalautakunnan johtosäännön asianmukaisuus

Diaarinumero: OKV/1048/1/2014
Antopäivä: 17.11.2014
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: kunnallishallinto
Toimenpide: käsitys

Kansanterveyslain 15 §:n 1 momentin mukaan terveydenhuoltolain 13-22 ja 24-29 §:ssä tarkoitettuja toimintoja varten tulee kunnalla olla terveyskeskus. Kaupunginvaltuuston vahvistamassa perusturvalautakunnan johtosäännössä terveydenhuoltolain 25 §:ssä mainittu kotisairaanhoito ei kuulunut terveyskeskuksen, vaan muun palvelukeskuksen vastuulle. Hallintotuomioistuimet olivat päätöksissään pitäneet kaupunginvaltuuston aiemmin vahvistamia perusturvalautakunnan johtosääntöjä lainvastaisina siltä osin kuin kansanterveyslain mukaan terveyskeskuksen tehtäviin kuuluvia toimintoja oli määrätty muiden palvelukeskusten kuin terveyskeskuksen tehtäviin. Apulaisoikeuskansleri katsoi, ettei hänellä ollut syytä arvioida asiaa toisin kuin hallintotuomioistuimet olivat aiemmin tehneet ja että kaupunginvaltuuston vahvistama perusturvalautakunnan johtosääntö oli kansanterveyslain vastainen siltä osin kuin siinä oli määrätty, että kotisairaanhoito kuului muun palvelukeskuksen kuin terveyskeskuksen toimintoihin. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kaupungin huomiota siihen, että kansanterveyslaki edellyttää kotisairaanhoidon kuuluvan kunnan terveyskeskuksen toimintoihin.