Hyppää sisältöön

Perusopetuslain mukaisen oppilashuollon toteutuminen peruskouluissa

Diaarinumero: OKV/6/50/2011
Antopäivä: 7.2.2011
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: muu toimenpide

Oikeuskansleri päätti vuonna 2009 ryhtyä koulujen työrauhasta ja turvallisuudesta saamiensa tietojen perusteella tutkimaan koulujen työoloja. Oikeuskansleri sai perusopetuksen toteutumisesta vastuussa olevalta opetusministeriöltä (nykyisin opetus- ja kulttuuriministeriö) pyytämän selvityksen ja lausunnon 8.6.2009. Lausunnossa todettiin, että koulujen oppilashuollon ja työturvallisuuden riittävyydessä oli puutteita koko maassa eikä oikeus kyseisiin palveluihin toteutunut tasapuolisesti maan eri osissa. Lausunnon mukaan ministeriö ja Opetushallitus olivat toteamansa oppilashuollon epätyydyttävän tilanteen johdosta ryhtyneet
erilaisiin toimenpiteisiin.