Hyppää sisältöön

Perhesideperusteisen oleskelulupahakemuksen käsittelyn viivästyminen

Diaarinumero: OKV/73/10/2020
Antopäivä: 17.8.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: muu sisäministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Maahanmuuttoviraston vakavaa huomiota sen velvollisuuteen noudattaa laissa säädettyä oleskelulupahakemuksen enimmäiskäsittelyaikaa.

Maahanmuuttovirasto oli ylittänyt laissa perhesideperusteisen oleskeluluvan käsittelylle säädetyn enimmäiskäsittelyajan noin neljällä ja puolella kuukaudella. Vaikka virasto oli vedonnut resurssien puutteeseen, viivästykseen oli osoitettavissa myös työn organisointiin ja vireillä olevien asioiden seurantaan liittyviä puutteita. Kantelijan puolison hakemus oli otettu käsiteltäväksi neljä kuukautta sen vireille tulon jälkeen, hakemus oli lisäselvitysten saamisen jälkeen odottanut käsittelijän työjonossa kaksi kuukautta, minkä jälkeen se oli siirretty ratkaisua odottavien työjonoon vielä viideksi kuukaudeksi. Laissa säädetty yhdeksän kuukauden enimmäiskäsittelyaika oli ylitetty jo ennen kuin hakemus oli otettu työjonosta ratkaistavaksi.

Päätös lähetettiin tiedoksi sisäministeriölle.