Hyppää sisältöön

Pelastusviranomaisen velvollisuus palvella kaksikielisesti

Diaarinumero: OKV/1206/1/2013
Antopäivä: 12.12.2014
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu sisäministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Kaksikielisellä alueella toimiva pelastuslaitos oli lähettänyt ruotsinkieliselle vastaanottajalle kiinteistön omavalvontatarkastukseen liittyvää suomenkielistä asiakirja-aineistoa. Pelastuslaitos perusteli menettelyään lähetysten suurella määrällä ja sillä seikalla, ettei sen käyttämässä tietokannassa ollut kiinteistön asukkaiden kieliä koskevia tietoja.

Sisäasiainministeriön pelastusosasto katsoi lausunnossaan, että kyseisen pelastuslaitoksen olisi tullut selvittää kumpaa kansalliskieltä kiinteistöjen asukkaat käyttävät tai vaihtoehtoisesti lähettää asiakirja-aineistonsa molemmilla kansalliskielillä.

Apulaisoikeuskansleri yhtyi sisäasiainministeriön pelastusosaston käsitykseen ja kiinnitti pelastuslaitoksen huomion perustuslain ja kielilain säännösten noudattamiseen asiakaspalvelussa todeten samalla, ettei hän laillisuusvalvojana voinut ottaa kantaa siihen tarkoituksenmukaisuusharkinnan piiriin kuuluvaan seikkaan, kumpaa sisäasiainministeriön pelastusosaton kielellisten oikeuksien turvaamiseksi vaihtoehtoisesti ehdottamaa menettelyä pelastuslaitos ryhtyy soveltamaan.