Hyppää sisältöön

Patentti- ja rekisterihallituksen menettely aputoiminimen poistamisessa

Diaarinumero: OKV/1450/1/2011
Antopäivä: 1.10.2013
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: muu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Toiminimilain 21 §:n mukaan rekisteriviranomaisen on poistettava toiminimi rekisteristä, kun rekisteröinnin kumoamista koskeva tuomio on saanut lainvoiman. Hovioikeuden antaman tuomion mukaan aputoiminimet tuli poistaa rekisteristä. Tieto lainvoimaisesta tuomiosta oli patentti- ja rekisterihallituksessa ohjattu väärään yksikköön rekisteriviranomaisessa tapahtuneen virheen vuoksi. Patentti- ja rekisterihallitus merkitsi poistettavaksi määrättyyn toiminimeen toimialan muutoksen ennen kuin tieto poistamispäätöksestä saatiin, eikä aputoiminimeä poistettu rekisteristä.

Oikeuskansleri katsoi, että patentti- ja rekisterihallitus menetteli virheellisesti, kun se ei hovioikeuden antaman tuomion mukaisesti poistanut rekisteristä kaikkia tuomiossa yksilöityjä aputoiminimiä. Oikeuskansleri kiinnitti patentti- ja rekisterihallituksen huomiota toiminimilain 21 §:n oikeaan soveltamiseen sekä velvollisuuteen noudattaa tuomioistuimen antamaa lainvoimaista ratkaisua.