Hyppää sisältöön

Paperisten potilas- ja asiakasasiakirjojen säilyttämisestä tulisi säätää laissa

Diaarinumero: OKV/5/50/2017
Antopäivä: 24.10.2018
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti sosiaali- ja terveysministeriön vakavaa huomioita julkisen vallan velvollisuuteen turvata potilaiden ja asiakkaiden yksityisyyden suoja ja heidän tietojensa käsittelyyn liittyvien oikeuksien toteutuminen kaikissa tilanteissa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon paperisten potilas- ja asiakasasiakirjojen säilytyksestä ei ole ollut olemassa säännöksiä niissä tilanteissa, joissa yksityisen palveluntuottajan toiminta päättyy. Asiantila on saatujen tietojen mukaan nyttemmin korjaantumassa. Tilanne on kuitenkin ollut pitkään säätelemätön, ja se on ollut sosiaali- ja terveysministeriön tiedossa.