Hyppää sisältöön

Palvelulupauksesta viivästyminen rikosrekisteriotteen toimittamisessa

Diaarinumero: OKV/998/10/2023
Antopäivä: 11.9.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu oikeusministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri saattoi Oikeusrekisterikeskuksen tietoon käsityksensä palvelulupauksen noudattamisesta rikosrekisteriotteen toimittamisessa sekä selkeän ohjeistuksen merkityksestä sähköisiä palveluja käyttäville asiakkaille. 

Kantelija oli hakenut Oikeusrekisterikeskukselta rikosrekisteriotetta lasten kanssa työskentelyä varten. Oikeusrekisterikeskuksen oman ilmoituksen mukaan rikosrekisteriotteen käsittelyaika on seitsemän työpäivää. Kantelijan kohdalla käsittelyaika ylittyi neljällä päivällä siitä laskettuna, kun Oikeusrekisterikeskus oli saanut kantelijalta pyydetyn lisäselvityksen. Kantelija oli tyytymätön myös siihen, ettei hänen sähköisesti lähettämäänsä vastausta paperisesti lähetettyyn lisäselvityspyyntöön oltu huomioitu. 

Apulaisoikeuskanslerin mukaan asiakkaiden on lähtökohtaisesti voitava luottaa viranomaisen yleisesti antamaan lupaukseen palvelun käsittelyajoista, vaikka palvelulupaus ei olekaan ehdottoman sitova. Apulaisoikeuskansleri piti tärkeänä, että Oikeusrekisterikeskus oli ilmoittanut asiakkaille rikosrekisteriotehakemusten ruuhkautumisesta sekä kotisivuillaan että tilausta koskeneessa sähköpostin vastausviestissä. 

Oikeusrekisterikeskuksen selvityksen mukaan kantelijan tilaama rikosrekisteriote ja sitä koskeva lisäselvityspyyntö olisi ollut sähköisesti saatavilla, jos hän olisi ottanut käyttöönsä sähköisen Suomi.fi-asiointipalvelun. Oikeusrekisterikeskuksen kotisivuilla on asiaa koskeva kehotus ja ohjeistus. Apulaisoikeuskanslerin näkemyksen mukaan kotisivuilla olevan ohjeistuksen ohella asiakkaille olisi perusteltua erikseen ilmoittaa mainitun asiointipalvelun käytön merkityksestä, kun rekisteriotetilaus saapuu.