Hyppää sisältöön

Palkkatukien maksamisen viivästyminen

Diaarinumero: OKV/762/1/2015
Antopäivä: 24.5.2016
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: työviranomainen
Toimenpide: käsitys

Kantelija arvosteli yritysten palkkatuen maksatuspäätösten jopa neljän-viiden kuukauden käsittelyaikaa. Viivästys aiheutti hankaluuksia varsinkin pienyrittäjille.

KEHA-keskuksen selvityksen mukaan  pahimmillaan maksatushakemusten käsittelyaika oli ollut jopa 13 viikkoa, ja selvitystä  kesäkuussa 2015 annettaessa yritysten palkkatukien maksatuspäätösten saaminen vaihteli itäisen maksatusalueen yhdestä viikosta eteläisen alueen kahteen kuukauteen.

Aikaisemmassa samaa asiaa koskevassa  päätöksessä (dnro OKV/136/1/2015) apulaisoikeuskansleri  totesi, että palkkatukihakemusten käsittelyaika oli ollut ainakin alkuvuodesta 2015 kohtuuttoman pitkä eikä arvioitaessa asiaa kantelijan kannalta ollut ilmennyt sellaisia syitä, joiden perusteella palkkatukihakemusten pitkää käsittelyaikaa voitaisiin pitää hyväksyttävänä. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti päätöksessään KEHA-keskuksen huomiota perustuslain ja hallintolain säännöksiin asioiden viivytyksettömästä käsittelystä. Apulaisoikeuskansleri totesi, että käsittelyaika oli ollut kohtuuttoman pitkä myös tässä kantelussa tarkoitettujen yritysten palkkatuen maksatushakemusten osalta.

Apulaisoikeuskanslerin aikaisemmassa päätöksessä pyytämän lisäselvityksen mukaan tilanne oli korjaantunut. KEHA-keskuksen maaliskuussa 2016 antaman lisäselvityksen mukaan palkkatuen maksatushakemusten käsittely oli normalisoitunut jo vuoden 2015 kesällä. Lisäselvityksen antamisen aikaan käytännössä kaikkien TE-palveluiden maksatusten käsittelyaika oli alle kalenteriviikon. Verkkohakemusten käsittelyaika oli keskimäärin 1,51 vuorokautta.